u


Počasie Ohrady, okr. Dunajská Streda


počasie, aktualná teplota, dunajska streda, prší, sneží, slnko, obec, ohrady, okná


@ Počasie

Počasie je dané stavom všetkých atmosférických javov pozorovaných na určitom mieste a v určitom krátkom časovom úseku alebo okamihu.
Tento stav sa opisuje súborom hodnôt meteorologických prvkov, ktoré boli namerané meteorologickými prístrojmi alebo zistené pozorovateľom.
Počasie je na rozdiel od podnebia stavom atmosféry na určitom mieste a v určitom (krátkom) čase, zatiaľ čo podnebie popisuje dlhodobý stav počasia na určitom mieste.
Počasie sa zvyčajne chápe ako stav troposféry, pretože tá je človeku najbližšie a bezprostredne ho obklopuje.
Veľká pozornosť sa venuje predpovedi počasia, pretože počasie ovplyvňuje všetky ľudské činnosti. Počasím sa zaoberá meteorológia, respektíve fyzika atmosféry.
Hlavným činiteľom zmien počasia na Zemi je Slnko a pohyby Zeme. Ročné obdobia sa striedajú, lebo sa mení množstvo slnečného žiarenia zasahujúceho Zem.
Slnko rozohrieva kontinent aj svetový oceán, a tým spôsobuje vírenie vzduchu. Táto energia ovplyvňuje aj počasie.
Zmeny počasia sa odohrávajú vo vrstve atmosféry označovanej troposféra.


Extrémy počasia na Zemi

Najnižšia teplota bola zaznamenaná na výskumnej stanici Vostok v Antarktíde, kde 21. júla 1983 namerali -89,2 °C.
Najvyššia teplota bola zaznamenaná vo Furnace Creek Ranch (v tej dobe Greenland Ranch) v kalifornskom Death Valley v USA,
kde dňa 10. júla 1913 namerali 56,7 °C. V minulosti dlhú dobu tento titul patril líbyjskej El 'Azizii, kde 13. septembra 1922 teplota údajne dosiahla 57,8 °C,
tento rekord však bol medzinárodnou expertnou komisiou vyvrátený.Najsuchším miestom na Zemi je Arica v Chile, kde takmer vôbec neprší.


(zdreoj: wikipedia.org)


sexchat.sk